n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Aktualności / Money Global Week 2021
duże małe domyślna
Money Global Week 2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

PODSUMOWANIE WYDARZEŃ SZKOLNYCH W RAMACH ŚWIATOWEGO TYGODNIA PIENIĄDZA – MONEY GLOBAL WEEK 2021 roku

Zespół Szkół Ekonomicznych, jak co roku, we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) organizuje inicjatywy związane z międzynarodową kampanią z zakresu edukacji finansowej GLOBAL MONEY WEEK - Światowy Tydzień Pieniądza, w dniach 22-28 marca 2021 roku.
Szkolnym koordynatorem wydarzeń jest Pani Marta Mortka – Kierownik Szkolenia Praktycznego.
GMW jest coroczną międzynarodową kampanią informacyjną na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, postawy i nawyki niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.
Hasłem tegorocznej edycji GMW jest „Take care of yourself, take care of your money” 
(„Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze”).
 alt
 
 
Wśród inicjatywy organizowanych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu w dniach od 22-26 marca 2021 roku z zakresu edukacji finansowej podejmowanych przez nauczycieli naszej szkoły można wymienić zaproszenie młodzieży z poszczególnych klas do uczestnictwa w ciekawych zajęciach między innymi:
1. Organizacja zajęć tematycznych przez Panie: Katarzynę Kwiecień, Kamilę Sikorę, Emilię Soból 
z zakresu oszczędzania, zarządzania finansami, zarządzania własnym budżetem, historii i funkcji pieniądza, innowacji i przedsiębiorczości społecznej dla klas 2Spp gr.2, 3Lg2, 1 Hpt gr 1, 3H, 3Sp, 1E1, 1E2 gr 1, 2E2g gr2, 2E1g gr 2, 2E1p, 2E2p.
 
2. Realizacja Quizu pt. Innowacje i przedsiębiorczość społeczna w ramach programu Social Innovation Relay (SIR). Tematyka quizu dotyczyła  innowacyjności, ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu. Wielu uczniów uzyskało specjalne certyfikaty SIR – zajęcia organizowane dla klas 3 Lg1, 3 Lg2, 3 H, 3 Pt, 3 Sp przez Panią Agnieszkę Gromską i Panią Kamilę Sikorę.
 
3. Uczestnictwo młodzieży z klas 1E1, 1Hpt, 2Lg1p, 2Lg2p w warsztatach multimedialnych projektu Moje Finanse - innowacyjnego programu edukacji finansowej skierowanego do młodzieży w wieku 16–19 lat. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego. Działania podjęte przez Panią Wicedyrektor Martę Hartmann oraz Panią Martę Mortkę Kierownik Szkolenia Praktycznego.
 
4. Zajęcia dla klasy 2 Hg z wykorzystaniem platformy „LEKCJE Z ZUS” prowadzone przez Panią Agatę Krostę.
 
5. Organizacja dla całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu szkolnego KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. „Żądza pieniądza. Wpływ pieniądza na postrzeganie najbliższego otoczenia i drugiego człowieka” przez Panią Emilię Soból i Panią Martę Mortkę w ramach tygodnia MONEY GLOBAL WEEK - Światowy Tydzień Pieniądza, w dniach 22-28 marca 2021 roku pod patronatem MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Pana Rafała Rajkowskiego. Wyniki konkursu zaprezentowane są na stronie internetowej szkoły. 
alt
Bardzo się cieszymy, że nasi uczniowie tak aktywnie i licznie uczestniczyli w wielu działaniach i wydarzeniach organizowanych w ramach tygodnia MONEY GLOBAL WEEK 2021 roku w Ekonomiku  Zasięg wydarzeń objął około 400 uczniów naszej szkoły. WIELKIE GRATULACJE DLA WAS!!!
Na najbardziej aktywnych i zaangażowanych uczniów czekają okolicznościowe DYPLOMY. 
Szczególne podziękowania składamy na ręce Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego, Dyrekcji Naszej Szkoły – Pani Wicedyrektor Marzenie Burzyńskiej oraz Pani Wicedyrektor Marcie Hartmann a także wszystkim nauczycielom zaangażowanym w w/w akcję.
 
Autor: Marta Mortka – Kierownik Szkolenia Praktycznego i koordynator wydarzeń GMW 2021 roku