n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Szkolny Ośrodek Kariery / Seminarium branżowe
duże małe domyślna
Seminarium branżowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   
SEMINARIUM BRANŻOWE DLA BRANŻY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ 
 
W dniach 6–7 listopada 2017 r. odbyło się czwarte z 12 seminariów branżowych dla branży administracyjno-ekonomiczno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej. Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu reprezentowała pani Marta Mortka – nauczyciel przedmiotów zawodowych. Seminarium rozpoczęło się wystąpieniem Marzeny Machałek – sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, która przedstawiła główne założenia reformy kształcenia zawodowego i zwróciła uwagę na dużą rolę pracodawców w jego organizacji. Podkreśliła, że kształcenie zawodowe powinno być prowadzone praktycznie, aby uczeń w procesie edukacji nabywał tych umiejętności, które są oczekiwane na wymagającym rynku pracy.
 alt
Następnie wystąpili przedstawiciele resortów właściwych dla zawodów w reprezentowanych branżach, którzy omówili potencjał i kierunki rozwoju w poszczególnych sektorach gospodarki.
W drugim dniu seminarium odbyły się warsztaty w zespołach branżowych, pod kierunkiem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, ministerstwa właściwego dla grupy zawodów, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Instytutu Badań Edukacyjnych. Pracodawcy, dyrektorzy szkół i nauczyciele rozmawiali o tym, w jakich zawodach powinna kształcić szkoła zawodowa i jakich umiejętności uczyć, aby absolwent szkoły kształcącej w zawodach znalazł zatrudnienie.
alt
Rozważano problem współpracy pracodawców ze szkołami w zakresie organizacji kształcenia zawodowego, którego celem jest uczynienie go bardziej praktycznym, i przybliżenie do rzeczywistych warunków pracy w kształconym zawodzie. Wypracowane wnioski zostaną wykorzystane przy modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach.
 
autor:Marta Mortka