n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Matura
duże małe domyślna
Matury
Matura 2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Patyk   

Informujemy absolwentów ZSE w Radomiu, że ostateczne deklaracje maturalne należy złożyć w terminie do 7 lutego 2019 r. Do dnia 25 stycznia 2019 r. deklaracje przyjmuje p. Karolina Patyk w bibliotece szkolnej. Od 28 stycznia do 7 lutego 2019 r. deklaracje będzie można złożyć w sekretariacie szkoły.

Przypominamy, że egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwenta, który:

  • po raz trzeci i kolejny przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu w części ustnej albo pisemnej,
  • przystępuje do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłosił do deklaracji, ale do niego nie przystąpił.

Absolwent może być zwolniony z wniesienia opłaty, jeśli złoży do OKE stosowne dokumenty (załącznik 26) w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Absolwent wnosi opłatę za wskazane egzaminy (po 50 zł za każdy egzamin) w terminie 1 stycznia - 7 lutego 2019 r. na konto podane na stronie www.oke.waw.pl.  Dowód opłaty składa dyrektorowi OKE, a jego kopię dyrektorowi szkoły w terminie do 7 lutego 2019 r.

Niewniesienie opłaty w podanym terminie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

UWAGA ! W roku szkolnym 2018/2019 egzamin maturalny w „starej” formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni dla absolwentów liceum ogólnokształcącego , liceum profilowanego i technikum uzupełniającego . Absolwenci ww. typów szkół, którzy w 2019 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule, będą zobowiązani w 2020 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu egzaminu maturalnego w 2019 roku w linku poniżej:

oke.waw.pl/files/oke_waw_121320180820%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202019%20r.%20E8%20EG%20E

M.pdf.pdf

Załączniki (deklaracja maturalna - "nowa" formuła - 1a, "stara" formuła - 1d):

oke.waw.pl/artykuly/podglad.php

 

 
Matura 2018 - informacja dla absolwentów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Patyk   

 Informujemy absolwentów ZSE w Radomiu, że maturalne deklaracje ostateczne należy złożyć w terminie do 7 lutego 2018 r. w bibliotece szkolnej do pani Karoliny Patyk.
Godziny pracy p. K. Patyk
Pon.: 9.00-15.00
Wt.: 8.00-14.00
Sr.: 8.00-14.00
Czw.: 8.00-14.00
Pt.: 9.00-15.00
1.Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy: 
- przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, na tym samym poziomie, po raz 3 lub kolejny (jeden raz równa się jeden rok),
- w latach ubiegłych (2005-2017) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).
2. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł. brutto.
3. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2018 do 7 lutego 2018 na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.
4. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do niego.
5. Informacje o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny wraz z dowodem jej wniesienia absolwent składa dyrektorowi OKE w terminie od 1 stycznia 2018 do 7 ;lutego 2018. Kopię informacji o wniesieniu opłaty wraz z kopią dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły w, której składa deklarację.


Załączniki (druki deklaracji oraz informacji o opłatach) do pobrania ze strony CKE
www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/


 

 
Organizacja egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/17 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Patyk   

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIU EGZAMINU MATURALNEGO W "NOWEJ " FORMULE, OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017, znajduje się w linku poniżej:

 

oke.waw.pl/artykuly/podglad.php

Po wejściu w link, należy otworzyć PDF:

tam proszę zapoznać się z CHARAKTERYSTYKĄ EGZAMINU MATURALNEGO, str. 9-10.

Załącznik 1a_N to druk deklaracji do pobrania dla obecnych uczniów klas czwartych oraz absolwentów, którzy ukończyli szkołę
w roku szkolnym 2015/2016. Deklarację należy wypełnić w dwóch egzemplarzach.

Deklaracje wstępną, wypełniają uczniówie obecnych klas czwartych i składają do 30 września 2016 roku do pani Karoliny Patyk.

 

INFORMACJ A O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „ STAREJ ” FORMULE

OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DLA ABSOLWENTÓW:

- techników z lat 2005/2006 – 2014/2015, znajduje się w linku poniżej:

oke.waw.pl/artykuly/podglad.php

Po wejsciu w link, nalezy otworzyć PDF:

OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY, str. 97

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W STAREJ FORMULE, str. 103-121

Załacznik 1d_S to druk deklaracji do pobrania dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/06 -2014/15. Absolwenci przystępujący do egzaminu w "STAREJ" formule. Nie muszą składać deklaracji wstępnych. Obowiazkowo, składają deklaracje ostateczne, najpóźniej do 7 lutego 2017 roku do pani Karoliny Patyk.

INFORMACJA O MATERIAŁACH I PRZYBORACH,

znajduje sie w linku poniżej:

www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20160909%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

 

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ U PAŃ:

MAGDALENY SUCHECKIEJ - n-l języka angielskiego, pracuje według planu zamieszczonego na stronie szkoły, zakładka: plan lekcji,

KAROLINY PATYK - n-l bibliotekarz, pracuje w bibliotece szkolnej:

                                                               poniedziałek od 8.00 do 14.00

                                                               wtorek            od 9.00 do 15.00

                                                               środa              od 8.00 do 14.00

                                                              czwartek          od 9.00 do 15.00

                                                              piątek               od 8.00 do 15.00

 

 

 
Poprawa egzaminu maturalnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Patyk   

Absolwenci, którzy chcą poprawić egzamin maturalny powinni zgłosić się do pana Rafała Walczaka osobiście i złożyć deklarację najpóźniej do 31 stycznia 2016 roku.

Godziny pracy pana Walczaka:

pon.: 10.30- 14.00

wt.:   11.30 - 14.00

śr.:    11.30 - 15.00

czw.: 14.00 - 16.00

pt.:      9.00 - 15.00