n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Matura
duże małe domyślna
Matury
Oświadczenia na maturę poprawkową. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

Osoby, które nie zdały jednego przedmiotu na egzaminie maturalnym do 12 lipca do godziny 13:00 muszą złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Oświadczenia są do pobrania w sekretariacie szkoły.

 
Odbiór świadectw dojrzałości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 W dniu  5 lipca 2021 roku odbiór świadectw dojrzałości  odbędzie się od godziny 11 do 14, a od 6 lipca 2021 od godziny 9 do 13.30  w sekretariacie szkoły 

Absolwenci zobowiązani są do: 
• zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
• dezynfekcji rąk,
• założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
• posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru .
 
WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2021 ROKU. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA

EGZAMINU MATURALNEGO W 2021 ROKU.

 
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
4. Uczniowie wchodzą do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych czterema wejściami w następującym porządku:
Wejście nr 1 przy hali sportowej (uczniowie zdający na Małej Hali Gimnastycznej):
Godzina 8.00 – uczniowie KLASY 4Hp 
Godzina 8.20  - uczniowie KLASY 4Lg2 (uczniowie od nr 19 – 30)  oraz uczeń z klasy 4Sp
Wejście nr 2 przy hali sportowej (naprzeciwko szatni głównej):
Godzina 8.00 – uczniowie KLASY 4E1
Godzina 8.20 – uczniowie KLASY 4E2 (uczniowie od nr 1 – 14)
Wejście nr 3 przy hali sportowej 
Godzina 8.00 – Uczniowie klasy 4lg1,
                                 Uczniowie KLASY 4Lg2 (uczniowie od nr 1 – 18)                                               
Godzina 8.20 – uczniowie KLASY 4E2 (uczniowie od nr 15 do 23)
Wejście główne:
Godzina 8.00 – uczniowie KLASY 4Sp,
        absolwenci, uczniowie zdający egzamin na II piętrze. 
WEJŚCIA BĘDĄ OZNACZONE – proszę przestrzegać wytycznych!
Na każdych drzwiach wejściowych będą znajdowały się listy zdających.
 
Więcej…
 
Informacja dla maturzystów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

WAŻNE

Wszyscy uczniowie klas czwartych, przystępujący do matury w bieżącym roku szkolnym, zobowiązani są do stawienia się w szkole w dniach 22.02-23.02.2021 r. (poniedziałek- wtorek) w godzinach od 8-15 w celu potwierdzenia zgodności danych i zakresu przedmiotów zgłoszonych w deklaracji maturalnej.

Każdy uczeń/uczennica, pojedynczo, udaje się do gabinetu wicedyrektorów, czyli do pokoju 103 z własnym długopisem, w maseczce.
Obecność obowiązkowa!
 
Informacja dla maturzystów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 Informacja dla maturzystów

Zmian w deklaracjach maturalnych ( wybór przedmiotu z poziomu rozszerzonego lub rezygnacja ze zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym)będzie można dokonań osobiście w szkole od 03.02-05.02  (od środy do piątku) oraz w poniedziałek 08.02.
 
Harmonogram:
  • środa-czwartek 14:30-17:00 (pokój nauczycielski)
  • piątek 13:00-16:00 ( pokój 103)
  • poniedziałek (08.02) 08:00-14:00 ( w sekretariacie)
Oczywiście powyższa informacja dotyczy wyłącznie osób, które nie złożyły jeszcze deklaracji lub chcą dokonać w deklaracji zmian.
 
Matura 2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU MATURALNEGO PO RAZ PIERWSZY W MAJU 2021 w linku: zse.radom.pl/files/matura 2021 - informacje.pdf

 
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3