Jubileusz 100-lecia szkoly - 05.10.2018
n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Kierunki kształcenia / Technik spedytor
duże małe domyślna
Technik spedytor
Kim jest spedytor? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Pawłowska   
Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy wyjaśnić sobie czym jest spedycja.
Spedycja jest to każda działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przewozu ładunków na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych środków przewozowych i infrastruktury transportowej i na wykonaniu niezbędnej grupy czynności dodatkowych, wynikających ze specyfiki zlecenia.

Kliknij tu i zobacz film o pracy spedytora lotniczego.

Kliknij tu i śledź ruch lotniczy na żywo.

Kliknij tu i śledź ruch statków na morzu.

Z chwilą połączenia większości terytoriów europejskich w jeden organizm gospodarczy, zapotrzebowanie na usługi spedytora systematycznie rośnie, w tempie związanym z rozwojem gospodarki. Gospodarka globalna będzie stawiała przed spedytorami rozumianymi zarówno jako przedsiębiorcy i jako specjaliści, coraz to nowe wyzwania.

Spedytor zajmuje się wysyłaniem lub odbiorem ładunków (przesyłek). Może on wykonywać jeszcze inne czynności związane z przewozem, np. załadunek, rozładunek, udzielać informacji taryfowych, celnych, o zwyczajach i wymogach portowych itp. Aby tego dokonać wypełnia różnego rodzaju formularze, trochę inne w transporcie kolejowym, trochę inne w transporcie drogowym czy lotniczym, a niektóre takie same.
Ten sam spedytor może raz nadać przesyłkę na statek, za chwilę na samochód lub kolej, a jak ma fantazję to samolotem.
Spedytor nie jest przewoźnikiem tylko organizatorem procesu przewozowego - pośredniczy pomiędzy zleceniodawcą (np. przedsiębiorstwem produkcyjnym) a firmami przewozowymi.
Więcej…
 
Obsługa celna przedsiębiorstw PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Pawłowska   

Jest to innowacja pedagogiczna oferowana w naszej szkole na kierunku technik spedytor. Celem wprowadzenia tej innowacji jest poszerzenie materiału nauczania z zakresu prawa celnego, dewizowego i akcyzowego oraz znajomości procedur celnych a także przygotowywania dokumentów w sprawach celnych. Spedytor, w tym spedytor międzynarodowy i specjalista w zakresie celnej obsługi przedsiębiorstw jest fachowcem bardzo poszukiwanym na rynku pracy, zwłaszcza w przedsiębiorstwach z branży TSL oraz wszystkich, które zajmują się międzynarodową wymianą towarów (eksport, import). Materiał nauczania realizowany w ramach tej innowacji zaopatrzy naszych uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające im zostanie agentem celnym, pracownikiem agencji celnej lub działu celnego w przedsiębiorstwie. Autorem innowacji jest mgr inż. Magdalena Pawłowska.

 
Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik spedytor PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Pawłowska   

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

technik spedytor 333108 (źródło: KOWEZIU)


Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;
2) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
4) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Więcej…