Jubileusz 100-lecia szkoly - 05.10.2018
n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Kierunki kształcenia / Sprzedawca
duże małe domyślna
Sprzedawca
Sprzedawca PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maria Chmielnicka   
SPRZEDAWCA

Kształcenie w zawodzie sprzedawca odbywa się w cyklu trzyletnim. Wybierając ten kierunek można nabyć  umiejętności sprzedaży towarów w  każdej jednostce handlowej  lub nauczyć się sprzedaży akwizycyjnej.


Uczniowie kształcący się w zawodzie sprzedawca:

•    zdobędą wiedzę z zakresu organizacji sprzedaży i sprzedaży towarów,
•    poznają potrzeby konsumentów i motywy ich działania na rynku,
•    zapoznają się z regułami towaroznawstwa spożywczego i przemysłowego,
•    na zajęciach w pracowni ekonomiczno – informatycznej zapoznają się z techniką zastosowania komputera w sklepie,
•    nauczą się obsługiwać kasę fiskalną,
•    będą odbywać praktyki w różnego rodzaju sklepach i przedsiębiorstwach handlowych.


W zawodzie sprzedawca wyodrębniono jedną kwalifikację: prowadzenie sprzedaży, w obrębie której będą realizowane treści dotyczące:

  • organizowania sprzedaży,
  • sprzedaży towarów.

Po ukończeniu nauki uczeń będzie zdawał egzamin zawodowy w obrębie jednej kwalifikacji. Po jego zdaniu  absolwent otrzyma dyplom potwierdzający tytuł zawodowy sprzedawcy.


Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca może:

•    przyjmować dostawy oraz przygotowywać towar do sprzedaży,
•    obsługiwać klientów indywidualnych i instytucjonalnych,
•    dokonywać transakcji kupna – sprzedaży.


Miejscem pracy sprzedawcy może być punkt sprzedaży detalicznej lub hurtowej, a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, mieszkania, instytucje. Absolwent tego kierunku będzie mógł pracować jako: sprzedawca w handlu detalicznym lub handlu hurtowym, kasjer, magazynier, demonstrator towarów lub akwizytor.