Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych. Drukuj
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

W tym roku , już po raz drugi uczniowie naszej szkoły składali wnioski na stypendia zawodowe. 38 uczniów klas drugich, trzecich i czwartych złożyło wniosek. Proces składania stypendiów składał się z dwóch etapów

- etap pierwszy –rejestracja elektroniczna,
-etap drugi – rejestracja papierowa.
Celem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest wzrost efektywności i skuteczności w zakresie kształcenia zawodowego, tak, aby odpowiadało ono na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. W roku szkolnym 2018/2019 stypendium otrzymało 482 stypendystów w wysokości około 5000 zł. W latach 2019-2021 stypendium otrzyma kolejnych 1036 uczniów (po 518 na rok szkolny).
 
4 uczniów naszej szkoły otrzymało stypendium:
Wątły Aleksandra klasa 4E2,
Borodulin Wioletta klasa 4E1,
Jeżak Adam klasa 4LG1,
Krawczyk Paweł klasa 4LG1.
Gratulujemy!!!!
 
alt
Uczniowie dzięki otrzymanemu stypendium będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści będą mieli możliwość udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego.
Dodatkowo stypendyści będą mogli nabyć pomoce dydaktyczne i oprzyrządowanie niezbędne do praktycznego wykorzystania wiedzy. Dzięki realizowanemu projektowi na rynek pracy wejdą absolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy.
Realizacja projektu pomoże nie tylko uczniom, ale również przyczyni się do zmiany niekorzystnego wizerunku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, stereotypowo odbieranych, jako szkoły dla uczniów z niskimi wynikami w nauce, na placówki atrakcyjne, dla ponadprzeciętnych uczniów ze sprecyzowanymi planami zawodowymi na przyszłość.