Odbiór świadectw dojrzałości Drukuj
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 W dniu  5 lipca 2021 roku odbiór świadectw dojrzałości  odbędzie się od godziny 11 do 14, a od 6 lipca 2021 od godziny 9 do 13.30  w sekretariacie szkoły 

Absolwenci zobowiązani są do: 
• zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
• dezynfekcji rąk,
• założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
• posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru .